KАБ - Регионална колегия Пловдив
Карта на сайта

АРХИТЕКТУРЕН ФОРУМ 2015

Дати::

10.Септември - 10.Октомври

Публикувано от РК Пловдив

Организатори:

КАБ и САБ

Архитектурен пленер - „ПО МОСТЪТ“

Организатори::

КАБ и САБ

Публикувано от РК Пловдив

Част от:

Архитектурен форум 2015

Източник: http://www.plener.kab-plovdiv.com

Есе на арх. Димка Танева

Есе:

арх. Димка Танева

Публикувано от РК Пловдив

Тема::

Архитектура

Жалба на арх. Григоров до Контролен съвет на КАБ

.:

.

Публикувано от РК Пловдив

.:

.

Галерия

Уеб сайт от