KАБ - Регионална колегия Пловдив
Карта на сайта

Декларация на КАБ Пловдив

Декларация от УС:

на КАБ Пловдив

Публикувано от РК Пловдив

Относно разрушаването на Тютюневия склад:

„Ориента“ на ул. Одрин №8

Декларация

от Камара на архитектите в България, Регионална колегия Пловдив

относно разрушаването на Тютюневия склад  „Ориента“ на ул. Одрин №8

 

От години архитектурната гилдия на Пловдив се бори да спаси националните и местни исторически градски ценности, включително  и тютюневите складове на Пловдив.

Винаги сме подчертавали, че това е една специфична територия с идентичен образ, исторически свидетел за архитектурни постижения от началото на миналия век.Заради тази особеност, зоната е оценена от специалистите на НИНКН като групова недвижима културна ценност, което съгласно Закона за културното наследство означава, че са под контрол и защита от специализираните държавни институции.

Въпреки това станахме свидетели на брутално разрушаване на една от най-ценните сгради с висока художествена и архитектурна стойност и съхраняваща уникални фрески на пловдивския художник Вълчан Петров.  В момента на събарянето, срадата е в процедура на регистрацията като недвижима индивидуална културна ценност, което е известно на управляващите.

Въпросите, които възникват са:

  • Защо сградата припряно се събаря в почивните дни?
  • Защо Община Пловдив е допуснала събарянето на тази уникална сграда?
  • Какво става с ангажимента на кмета като председател на ОФ  Пловдив ЕСК 2019 за спасяването на тютюневия град?

Камарата на архитектите в България, регионална колегия Пловдив очаква от Община Пловдив и отговорните институции да предприемат действия по възстановяване на сградата и нейния статут.

Тъй като в зоната има и други ценни сгради, които са застрашени от подобни посегателства, настояваме Община Пловдив да се ангажира с тяхното опазване.

 

Съвет на КАБ Регионална колегия Пловдив

Арх. Петко Костадинов - председател на КАБ РК Пловдив

Арх. Мария Стоянова   

Арх. Людмила Петкова

Арх. Елена Апостолова

Арх. Марта Теодосиева

Арх. Антоянета Топалова

Арх. Калоян Калчев

Галерия

Уеб сайт от