KАБ - Регионална колегия Пловдив
Карта на сайта

АРХИТЕКТУРЕН ФОРУМ 2015

Дати::

10.Септември - 10.Октомври

Публикувано от РК Пловдив

Организатори:

КАБ и САБ

СЪЮЗ НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ                            КАМАРА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Камарата на архитектите в България, регионална колегия Пловдив и Съюза на архитектите в България, дружество Пловдив вече шеста година провеждат „АРХИТЕКТУРЕН ФОРУМ ПЛОВДИВ “. На него традиционно се прави годишен архитектурен преглед на пловдивските архитекти и се организират различни модули, които поставят и правят опити за решаване  на проблеми в града ни.

Община Пловдив е сред институциите, която винаги е съдействала за провеждане на нашето събитие. Много партньори и спонсори се включват  активно, подкрепяйки събитията на форума. С годините той добива все по-голямо значение за града ни.

Тази година АРХИТЕКТУРЕН ФОРУМ ПЛОВДИВ 2015  ще се проведе традиционно от 10.09.2015 до 10.10.2015, време, когато в Пловдив се провеждат най-много културни събития и  ще се състои от 4 модула.

Два от нашите  модула са в подкрепа като темата на фестивала  One Achitecture week  и ще се проведат по време на One Achitecture week.

Това са  

1. Модул 1 - Архитектурен пленер със заглавие „ПО МОСТЪТ“  - прилагаме отделна програма за провеждането на пленера.

Тази година Архитектурният пленер  ще се проведе под патронажа на Кмета на Пловдив инж. Иван Тотев

Темата, която ще се разработва от 17до 20 септември 2015г. ще е новият мост над р. Марица при бул.Копривщица“.  Мястото е „Кино Космос“. Идеята е да се съберат архитекти и инженери без възрастови ограничения,  да се сформират отбори и да се предложи един съвременен архитектурен образ на нов мост над Марица.

Подготвен е сайт специално за пленера, на който са обявени всичките организационни параметри.

www.plener.kab-plovdiv.com

Мостовете в градската среда са интересна архитектурна тема и в световната практика се срещат много добри примери и върхове на архитектурно-инженерната мисъл. Мостовете в много градове създават градския облик и се превръщат в символи на населените места.

Има обявен награден фонд, като наградите ще бъдат връчени на специална церемония на 24.09.2015г. в Стария град по време на Вечерта на Пловдивските архитекти. Всички проекти ще бъдат изложени по време на One Achitecture week на открито по главната улица на Пловдив.

2. Модул 2  - Участие в „Основната изложба за отношението град-река“- част от програмата на One Achitecture week.   КАБ РК Пловдив  и САБ Пловдив са съорганизатори на основната изложба на One Achitecture week, като активно се включиха в  събиране на материали за нереализираните проекти на големи обществени сгради около реката, както и нереализирани проекти  за самата река. Интересна изложба, в която може да се види в годините какви идеи е имало за социализация на Марица.

Отделно от модулите, подкрепящи  One Achitecture week са:

3. Модул 3- Изложба на пловдивските архитекти – традиционен годишен преглед. Мястото е на площад Централен в Пловдив. Изложбата ще бъде подредена от 10.09-20.10.2015г. Няма ограничения какви проекти или обекти да се представят. Условието е да не са участвали в предишни изложби на Архитектурните форуми.

До 15 август 2015г.  ще се направи регистрация за участие с името на проекта или обекта, с който се участва и ще се предоставят параметрите на таблата, които ще бъдат разпечатани на винил. Разходите се поемат от КАБ РК Пловдив

4. Модул 4 – Изложба „Пловдивската съвременна архитектура чрез пловдивската съвременна фотография“ . Мястото на изложбата е на стойките по главната улица и ще бъде подредена от 28.09.2015-20.10.2015. Тя показва един по-различен поглед  върху пловдивската архитектура . Съвместно участват два вида изкуства- архитектура и фотография и представят по интересен начин  30 съвременни сгради на Пловдив.

 

Традиционно по време на форума ще се проведе Вечер на пловдивските архитекти  -  24.09.2015 в Стария град

 

 

                                                            „АРХИТЕКТУРАТА Е МАЙКА НА ДРУГИТЕ ИЗКУСТВА

                                                                                                                         АРИСТОТЕЛ

 

Архитектурата  създава  жизнената среда на всяко общество. Това я прави най- отговорното и социално ангажирано  изкуство. Архитектурата не е само квадратни метри площ или площ в евро - тя е живота, визията на един град, родена от фантазията на неговите архитекти

Съвременната архитектура притежава и включва в себе си много   дисциплини, технологии, материали, намеси, вкусове  и изисквания, но по същността  си тя остава продукт на   творчество, привнасящо и част  от  личността  и разбирането на твореца –архитект.

 

Артистичната стойност на АРХИТЕКТУРЕН ФОРУМ ПЛОВДИВ е заложена в популяризирането на архитектурата като изкуството, да се подчертае значимостта и отговорностите на творците и цялото общество  за доброто  качеството и красота на жизнената среда,  да допринесе за възпитание на култура и добър вкус  у всички, които поръчват и ползват архитектурните произведния. Сградите и градския дизайн, които ежедневно хората виждат ще излязат от анонимност. Истината е, че в тази професия се влагат и фантазия, и желание за създаване на нещо красиво и стойностно.

 

 

Файлове за сваляне

Програма на Архитектурния форум


Галерия

Уеб сайт от