KАБ - Регионална колегия Пловдив
Карта на сайта

Предложението на Planning Korea за бъдещето на част от градската среда в Париж

Проектант:

Planning Korea

Публикувано от РК Пловдив

Място:

Париж

Източник: http://www.arhitektura.bg

Когато получават запитване от градската управа на Париж за визуализиране на бъдещия изглед на града, Planning Korea се обръщат към неизследвания микробен свят в градските паркове. Наблюденията им ги отвеждат до необикновено предложение: да оформят бъдещият „По-добър Париж” като насипят кухини из градската среда (в този случай между два моста в сърцето на парижката метростанция Porte Maillot) от плаващ, наподобяващ жив организъм комплекс от „пашкули” със смесено предназначение, проектирани да съществуват съвместно с „макро света на изкуствените структури”.

„Концепцията на L’air Nouveau de Paris (Новият въздух на Париж) на практика е оформяне на градското пространство адекватно спрямо въздухът в Париж през 21 век”, казват от базираната в Сеул архитектурна група. „Архитектурният дизайн в общи линии не следва типичната форма и контекст на сграда. Както са свързани директно и индиректно една с друга, плаващите във въздуха пространства имат уникална органична структура, с оглед на индивидуалност и в същото време свързаност”.

Композицията включва жилищна част, офиси, хотелска част и останалото – търговски площи. Освен това, очакват се нови вдъхновяващи идеи и синергия от пространството, в което отделни лица и организации от различни категории (като предприемачи, изследователи, хора на изкуството и др.) си взаимодействат едни с други в тази физическа мрежа, създавайки нова творческа среда.
Позиционирана в празното пространство на пътя между два моста, архитектурната композиция е достъпна от различни направления, възползвайки се максимално от съществуващия човекопоток и вписвайки се в природата и околната среда.

Предложението бе отправено в отговор на призива от страна на парижката администрация за иновативни предложения за обновяване на 23 градски парцела, целящи „преосмислянето на Париж”.

 

Източник: http://www.arhitektura.bg

Галерия

Уеб сайт от