KАБ - Регионална колегия Пловдив
Карта на сайта

Годишно Отчетно Събрание

Залата в:

Дома на техниката

Публикувано от РК Пловдив

15.03.2013г.:

16 часа

Честит осми Март

По случай:

Деня на жената и майката

Публикувано от РК Пловдив

Поздравителна катичка:

За всички жени архитекти

Честита Баба Марта

От ръководството:

на КАБ-Пловдив

Публикувано от РК Пловдив

Поздравителна катичка:

За 1.Март

Коментар на арх. Благо Стоев

Автор:

арх. Благо Стоев

Публикувано от РК Пловдив

По отношение на:

Писмото на РК Нова

Галерия

Уеб сайт от