KАБ - Регионална колегия Пловдив
Карта на сайта

Архитектурен Форум 2013

Относно:

Архитектурен форум - Пловдив 2013

Публикувано от РК Пловдив

До:

Пловдивските архитекти

Обръщение на КАПО

Относно:

Бъдещето на ресторант Голям Бунарджик

Публикувано от РК Пловдив

До:

Членовете на КАБ

Предложение за УСТАВ

Срок за мнения:

23.3.2013

Публикувано от РК Пловдив

До:

Членовете на КАБ

Годишно Отчетно Събрание

Залата в:

Дома на техниката

Публикувано от РК Пловдив

15.03.2013г.:

16 часа

Галерия

Уеб сайт от