KАБ - Регионална колегия Пловдив
Карта на сайта

Писмо от МРРБ - отговор на писмото на УС на КАБ

.:

.

Публикувано от РК Пловдив

.:

.

Проект на Закон за градоустройството

.:

.

Публикувано от РК Пловдив

.:

.

Източник: http://www.kab-sofia.bg

Становища на КАБ относно правото на архитектите да изработват част ПБ и част ПБЗ

.:

.

Публикувано от РК Пловдив

Тема:

"Пожарна безопасност" и "План за безопасност и здраве"

Източник: http://www.kab-sofia.bg

Вечер, посветена на 100 години от смъртта на арх.инж. Йосиф Шнитер

ден и час:

сряда от 17,30ч

Публикувано от РК Пловдив

Място:

Народна библиотека "Иван Вазов"

Галерия

Уеб сайт от